HHIBF2411U Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2024
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne fra omkring 1. november.
Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

2. semester (2022-ordning)
* Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde [Eksamen: HHIB00731E / 15 ECTS]
- HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850 + Forskningsområde/ M2, Hold 1
- HIS 73. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945 + Forskningsområde/ M2, Hold 2
- HIS 73. Velfærdsstat og børneforsorg i Danmark i det 20. årh. + Forskningsområde/ M2, Hold 3
- HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik + Forskningsområde/ M2, Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Område 2" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor).
Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. "Område 2" styrer holdplacering på Metode 2 [=M2].
Øvrige studerende: tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Forskningsområde
- HELGA. Klosteret - mellem historie og arkæologi
- HELGA. Liberale, konservative og kampen om amerikansk jura og politik fra 1930 til i dag
- HELGA. Studier og kilder til reformationens historie i Danmark (1500-1700)
- HELGA. Omsorg i den oldgræske verden
- HELGA. Courtroom Drama: The Social History of Classical Athens through Forensic Speeches
- HELGA. USA's religiøse historie fra 1620 til i dag
- HELGA. Demokratiske problemstillinger og dansk pressehistorie
- HELGA. Den industrielle revolution
- HELGA. Organic material and burial archaeology
- HELGA. Human Osteoarchaeology
- HELGA. Keramik og funktion
- HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid
- HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver 
- HELGA. Byen. Utopiens virkeligheder
- HELGA. Sporten og dens samfundsmæssige betydning i den sen-arkaiske og klassiske græske bystatskultur
- HELGA. Oversættelse i historisk og kulturelt perspektiv
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Område 2". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Område 2" et tilfældigt Forskningsområde.
* Metode 2: politik og økonomi [=M2] [Eksamen: HHIB00721E / 15 ECTS]
HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2023 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret "Område 2" kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af M2. "Område 2" styrer holdplacering på M2.
Øvrige studerende: tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

4. semester (2022-ordning)
Område 4: akademisk skriftlighed [Eksamen: HHIB00761E / 15 ECTS]
- HIS 76. Bibelen - en boghistorie
- HIS 76. Slaveri i den antikke græske verden
- HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion
- HIS 76. Rejsen i middelalderen
- HIS 76. Tycho Brahe - videnskab, religion og politik i 1500-tallet
- HIS 76. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Globalhistorie og forskningsområde [Eksamen: HHIB00771E / 15 ECTS]
HIS 77. Global history
Tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Global history" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor).
Studerende med studiestart i efteråret 2022 tilmeldes administrativt "Globalhistorie" inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Holdplacering er identisk med placering på "Metode 3" i efteråret 2023.
Øvrige studerende: tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Forskningsområde
- HELGA. Klosteret - mellem historie og arkæologi
- HELGA. Liberale, konservative og kampen om amerikansk jura og politik fra 1930 til i dag
- HELGA. Studier og kilder til reformationens historie i Danmark (1500-1700)
- HELGA. Omsorg i den oldgræske verden
- HELGA. Courtroom Drama: The Social History of Classical Athens through Forensic Speeches
- HELGA. USA's religiøse historie fra 1620 til i dag
- HELGA. Demokratiske problemstillinger og dansk pressehistorie
- HELGA. Den industrielle revolution
- HELGA. Organic material and burial archaeology
- HELGA. Human Osteoarchaeology
- HELGA. Keramik og funktion
- HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver fra velfærdsstatens begyndelse til seneste nutid
- HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver 
- HELGA. Byen. Utopiens virkeligheder
- HELGA. Sporten og dens samfundsmæssige betydning i den sen-arkaiske og klassiske græske bystatskultur
- HELGA. Oversættelse i historisk og kulturelt perspektiv
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Global history". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Globalhistorie" et tilfældigt Forskningsområde.

6. semester (2019-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
- HIS 69. Bibelen - en boghistorie
- HIS 69. Slaveri i den antikke græske verden
- HIS 69. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion
- HIS 69. Rejsen i middelalderen
- HIS 69. Tycho Brahe - videnskab, religion og politik i 1500-tallet
- HIS 69. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2024
BEMÆRK:
Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: Ring i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 3. Døden som forestilling og praksis i den oldgræske verden
- HIS 3. USA i det 19. århundrede
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 4. Oplysningstiden som ideal eller dystopi: 1700-tallet i dansk og international forskning
- HIS 4. Fra krise til befrielse. 1930erne og besættelsestiden mellem erindringssted og historiebrug
- ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA's kulturelle og politiske frontiermyte
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, forår 2024
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 29. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet