HHIB04732U HIS 73. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 73. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 73. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Den tyske besættelse af Danmark mellem 1940 og 1945 er en af de mest udforskede, dokumenterede og omdiskuterede perioder i Danmarkshistorien. Perioden engagerer danskerne, medier og politikere på et følelsesmæssigt plan, og bruges stadig til at legitimere aktuelle politiske dagsordner. Men den kollektive erindring om tyske besættelse, den måde vi i fællesskab erindrer fortiden, kommer jævnligt i konflikt med historieforskningens resultater. Ligesom det fortsat debatteres, hvem der har retten til at fortolke besættelsestiden.

Undervisningen vil omfatte optakten til den Anden Verdenskrig, den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 og overgangsperioden mellem krig og fred, og fortolke krigens begivenheder i forhold til mellemkrigstidens konflikter og efterkrigstidens politiske og sociale udfordringer. Fokus vil særligt være på, hvordan besættelsen påvirkede almindelige menneskers hverdag, på mænd, kvinders og børns vilkår, og social-, kultur- og mentalitetshistoriske aspekter af perioden. Desuden inddrages historiografiske og erindringspolitiske problemstillinger som en integreret del af undervisningen.

Områdeundervisningen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg stadsarkiv..

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 [2005]. 4. reviderede udgave 2015 eller 5. reviderede udgave 2020.

Desuden udleveres artikler i digital form inden semesterstart.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse