HHIB04763U HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, lektionskatalog forår 2024

HIS 76. Radikalisering i oplysningstiden: køn, politik og religion
Den europæiske oplysningstid (ca. 1650 – 1800) var en konfliktfyldt periode, hvor hierarkiske og patriarkalske normer og luthersk autoritetskultur blev udfordret af nye ideer om meritokrati, ligestilling og personlige religiøse erfaringer. Dette kursus handler om, hvordan sammenstødet mellem gamle og nye normer og værdier blev forhandlet i den skriftlige debatkultur og i personlige møder og diskussioner. Kønsroller og familienormer var centrale debatemner i oplysningstiden, ligeledes nye ideer om, at individet skulle gøre sig fortjent til sin arbejdsmæssige position gennem uddannelse og personlige egenskaber. Religiøse vækkelsesbevægelser mødtes i private forsamlinger uden kirkeligt opsyn. Det var strømninger, som i samtiden blev imødegået af nye hierarkier og biologiserende rationaler og af bestræbelser på at fastholde statslige enhedskirker. I kølvandet på disse bevægelser og modbevægelser opstod der radikale grupper og individer. Vi skal læse kilder og fagtekster, som belyser dannelsen af en ny normkultur og af radikale opfattelser af ligestilling og personlig bemyndigelse. Endvidere gennemgår vi moderne teorier om radikaliseringsprocesser og hvordan dissens undertiden bliver formidlet gennem alternative kommunikationsformer.

Holdundervisningen vil blive suppleret med skriftlige øvelser og individuel vejledning med fokus på de studerendes eksamensopgaver.

Litteraturen til kurset vil være en grundbog og et kompendium med kilder og faglitteratur.

Holdundervisning / øvelser / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse