HHIK04032U HIS 3. USA i det 19. århundrede

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 3. USA i det 19. århundrede

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2024
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 3. USA i det 19. århundrede

1800-tallet var en periode med modernisering af det amerikanske samfund. Nationen blev bundet sammen af veje, jernbaner og telegrafen og det gennemgik en udvikling fra isolerede samfund og landbrug til moderne storbyer og industri. Den vestlige ekspansion, der udløste konflikter med den indfødte befolkning og krig med Mexico, blev blandet sammen med spørgsmålet om slaveriets udbredelse til de nye territorier, hvilket i sidste ende udløste Borgerkrigen 1861-65. Efter frigørelsen af slaverne og The Reconstruction’s ophør i 1877 etablerede det hvide syden det såkaldte Jim Crow-system for at genetablere undertrykkelsen af den sorte befolkning. Den stadige immigration øgede pluralismen (og nativismen) i det amerikanske samfund, mens den 2. vækkelse gav de evangelistiske kræfter medvind og bidrog til at udbrede ideerne om den fri vilje og ”the self-made man”. Politisk var århundredet præget af den fortsatte kamp mellem Hamiltons vision om en moderne nationalstat og Jeffersons ideer om en nation af selvstændige og frie farmere. Henry Clay fremsatte forslaget om ”the American System” med intern udvikling og en aktiv stat, mens Andrew Jackson forfægtede ideen om ”the white man’s republic” og den begrænsede stat.

Vil blive meddelt før semesterets start.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)