HSAXO0403U HELGA. Studier og kilder til reformationens historie i Danmark (1500-1700)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Studier og kilder til reformationens historie i Danmark (1500-1700)

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Studier og kilder til reformationens historie i Danmark (1500-1700)
Forskningsområdet undersøger Reformationens kulturelle, sociale og teologiske idealer og hvordan de blev forsøgt tilpasset det danske samfund fra 1500-tallet til 1700-tallet. Det vil bl.a. ske ved at se nærmere på sognepræsternes afgørende rolle som formidlere mellem stat, kirke og befolkning.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

- Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750. Hovedland, 2009.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet