HSAXO0415U HELGA. Byen. Utopiens virkeligheder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Byen. Utopiens virkeligheder

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Byen. Utopiens virkeligheder
Kurset udforsker udviklingen af danske og nordiske byer fra 1900 og frem til i dag med perspektiveringer til det urbane Europa. Som designede og byggede miljøer er byer gennemsyrede af fremstidsvisioner og forestillinger om det gode liv og det gode samfund. Idet disse forestillinger sætter sig spor i byernes konkrete socio-materielle og økologiske lokaliteter, er de imidlertid ofte både kontrastfulde og konfliktuelle.

I kurset undersøges gennem teori og empiriske eksempler ”Byen” som udtryk for denne modsætning. Særligt zoomes ind på det 20 århundredes velfærdssamfund og måder, hvorpå relaterede ideologier kommer til udtryk, implementeres og udfordres gennem det urbane miljø. Der undervises i temaer som velfærdsbyggeri og infrastruktur, bydesign og materialitet, identitets- og kulturarvskonflikter og natur i byen. Der vil være fokus på generel by- og stedsteori samt ekskursioner til eksemplariske steder.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

- Pinder, D. 2005. Visions of the city. Utopianism, Power and Politics in Twentieth-Century Urbanism. Edingburgh University Press.
- Gehl, Jan: Livet mellem husene.
- Green Landscapes in the European City, 1750–2010. Edited By Peter Clark, Marjaana Niemi, Catharina Nolin, Routledge 2017.
- Rosemary Wakeman. 2020. A Modern History of European Cities. 1815 to the present. London: Bloomsbury Academic.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet