HHIB04734U HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik

Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO og på vej ind i Europa 1938-1962
Hvad var Danmarks overlevelsesstrategi fra overgangen fra krig til fred efter Anden Verdenskrig – og hvordan sikredes den videre? Var besættelsen blot en parentes i historien, eller satte den spor i relation til den retning, som Danmark tog efter 1945? Hvad kendetegnede Danmarks kurs under Den Kolde Krig fra 1948 til 1962? Dette kursus vil stille skarpt på den danske vej igennem udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og handelspolitiske spørgsmål i perioden. På kurset vil vi også stille skarpt på den danske reaktion på det begyndende europæiske samarbejde efter underskrivelsen af Romtraktaten. Den store udfordring for de danske beslutningstagere var, hvordan de skulle stille sig og forholde sig til opbygning af et økonomisk samarbejde, hvor Danmark ikke var inviteret med fra begyndelsen.  Vi læser og arbejder med den nyeste forskning på feltet. Dette kommer til at udgøre fundamentet for jeres arbejde med kilderne. Kurset vil have særligt fokus på, at I skal arbejde med arkivalierne fra denne del af historien. Vi vil derfor også læse pensum med særligt blik på at udpege områder, som vil være velegnet til jeres kildestudier og opgaver. Der vil derfor være rige muligheder for at arbejde med kilder fra besættelsen, overgang til fred og til Den Kolde Krig. På dette kursus bliver der mulighed for at arbejde med kilder til den politiske og økonomiske historie.  Det bliver jeres opgave på baggrund af kildestudier at udrede, hvordan nøgleaktørerne forholdt sig til tidens udfordringer og trusler. I kurset indgår der ’kildepakker’ men I vil også få udførlig vejledning i selv at finde vej og lære at bruge Rigsarkivets samling. En unik viden, som du får gavn af fremover.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse