HHIB04731U HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850

Kurset undersøger, hvordan københavnerne levede (med hinanden) i enevældens residensstad før voldene blev sløjfet og København udviklede sig til en moderne storby. Særligt forholdet mellem byens indbyggere og de lokale myndigheder og statsmagten, vil blive undersøgt. Ved at se nærmere på modsætninger og konflikter i det københavnske byrum kan vi tegne konturerne af de sociale og kulturelle hierarkier og dominansforhold, der eksisterede under overfladen i den præ-industrielle by. Dertil vil forandringerne i beboernes sociale praksis blive grundigt diskuteret på kurset og eksemplificeret med sager og arkivalier, der bringer os tættere på fortidens mennesker og deres livsvilkår.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Peter Wessel Hansen: Med vold og magt 1700-1850 (København og historien, 5). København, Gads Forlag, 2022.
- Peter Henningsen og Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København, JP-Forlag, 2010.

Foruden kompendie og skriftligt kildemateriale.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse