HHIB14291U HIS 29. Projektorienteret forløb

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 29. Projektorienteret forløb

Uddannelse

Projektorienteret forløb (HHIB10291E)
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 29. Projektorienteret forløb

Et projektorienteret forløb består af 4 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Opholdet i institutionen/organisationen svarer til 350-400 arbejdstimer. Forløbet skal munde ud i et produkt efter 4 måneder, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Der vil i forbindelse med forløbet være mulighed for at deltage i et projektseminar, hvor projektforløbet præsenteres og diskuteres.

Det projektorienterede forløb skal godkendes af studienævnet på baggrund af ”Aftale om projektorienteret forløb”, indgået mellem institutionen og den studerende.

Den studerende skal kontakte uddannelsesleder Anders Holm Rasmussen, der tildeler en af fagets faste undervisere som vejleder. Vejleder og praktiksted skal underskrive aftalen. Det anbefales at indgå aftale med faglig vejleder inden juleferien.

Tilmelding foretages ikke i Selvbetjeningen. Send i stedet - fra og med den ordinære tilmeldingsperiode og til og med udløbet af eftertilmeldingsperioden - den udfyldte og underskrevne "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Praktik / andet
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse