HSAXO0416U HELGA. Sporten og dens samfundsmæssige betydning i den sen-arkaiske og klassiske græske bystatskultur

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Sporten og dens samfundsmæssige betydning i den sen-arkaiske og klassiske græske bystatskultur

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4.   og 6. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Sporten og dens samfundsmæssige betydning i den sen-arkaiske og klassiske græske bystatskultur

Sporten spillede en fundamental rolle i græsk kultur, og den ramme, sporten fandt sted i, var bystatens religiøse festival. Kurset vil introducere til græsk sport, græsk religion og den græske bystatskultur, og særligt skal vi undersøge, hvilken samfundsmæssig rolle, sporten spillede. Deltagerne vil i løbet af kurset stifte bekendtskab med flere af de største græske digtere, fx Homer og Pindar, med de berømteste billedhuggere, fx Myron og Polykleitos, med de store helligdomme, fx Olympia og Delphi, med de store bystater, fx Athen og Sparta, og vi skal arbejde med en lang række antikke kilder, som man vil komme til at få et hands-on forhold til.

 

Kurset henvender sig til alle interesserede på Saxo-Instituttet: den antikke græske kilder vil blive læst i oversættelse (fortrinsvis til engelsk, men også til dansk). Ingen forudsætninger er nødvendige, det eneste der behøves er entusiasme.


OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Grundbøger

 • Mogens Herman Hansen, Polis, den oldgræske bystatskultur. Museum Tusculanums Forlag: København, 2004.
 • Stephen G. Miller, Ancient Greek Athletics. Yale University Press: New Haven, 2006.

 

Kildesamlinger

 • Stephen G. Miller, Arete. Greek Sports from Ancient Sources. 3rd ed. University of California Press: Berkeley, 2012.

Charles H. Stocking & Susan A. Stephens, Ancient Greek Athletics.Primary Sources in Translation. Oxford University Press: Oxford, 2021.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser /andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • I alt
 • 192
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet