HSAXO0404U HELGA. Omsorg i den oldgræske verden

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Omsorg i den oldgræske verden

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Omsorg i den oldgræske verden
Omsorg er blevet et vigtigt emne i den offentlige debat. Vi taler om manglen på ’varme hænder’ i sundhedsvæsenet og daginstitutioner. Emma Holten holder udsolgte foredrag om prissætningen af omsorgsarbejde i den moderne økonomi. Og ifølge psykoanalytikeren Sally Weintrobe skyldes tidens mange kriser, ikke mindst klimaets, at vi lever i ’the age of uncaring’. Men hvis vores tid er plaget af omsorgkrise, var fortidens samfund så, af natur, omsorgsfulde?

I dette kursus kigger vi på, hvordan omsorg blev konceptualiseret og praktiseret i det antikke Grækenland. Vi går til de oldgræske kilder med udvalgte teorier fra det nu veletablerede forskningsfelt omsorgsetik (’care ethics’). Omsorg er et bredt begreb som kan rumme så forskellige antikhistoriske emner som sundhedspleje, hjælp og understøttelse til personer med handicap, slavegjortes rolle i børnepasning, ældrepleje, omsorg for soldaterkammerater på og efter slagmarken, økonomisk omfordeling, omsorg for naturen, rituelle praksisser og meget mere.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

- D. Engster: ‘Care Ethics, Dependency, and Vulnerability’ IN Ethics and Social Welfare 13 (2): 100–114. 2019.
- C. Plumauzille, M. Rossigneux-Méheust, and S. Reynolds: ‘Editorial: Care: A “Different Voice” for Gender History’. IN Clio. Women, Gender, History, no. 49: 7–23. 2019.
- Tiina Vaittinen: ‘The Power of the Vulnerable Body: A New Political Understanding of Care’. IN International Feminist Journal of Politics 17 (1): 100–118. 2015.

Foruden uddrag fra:
- John M. Dillon: Salt and Olives: Morality and Custom in Ancient Greece. Edinburgh: University Press, 2004.
- K. A. Kapparis: Athenian Law and Society. New York: Routledge, 2018.
- Rachel Hall Sternberg: Tragedy Offstage: Suffering and Sympathy in Ancient Athens. Austin: University of Texas Press, 2006.
- J. Tronto: Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York, NY: Routledge, 1994.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet