HSAXO0412U HELGA. Keramik og funktion

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Keramik og funktion

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Keramik og funktion
I dette undervisningsforløb skal vi studere keramik med henblik på keramikkens formelle/iboende/indre egenskaber, som vi kan bruge til at stille spørgsmål til keramikken selv. Desuden skal vi kigge på kombinationen af keramikkens formelle egenskaber og de rumlige, kvantitative, relationelle (ydre) egenskaber med henblik på at forstå keramikkens anvendelse. Formålet med kurset er, at introducere den studerende til de specifikke kompetencer, man har brug for i fundregistreringen i felten, samt nogle af de teoretiske og metodiske udfordringer som velunderbyggede keramiske analyser af udgravningsmateriale byder på.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

C. Orton & M. Hughes, Pottery in Archaeology. 2nd edition, Cambridge 2013.
J.M. Skibo, Understanding Pottery Function (Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique). New York: Springer 2013.
- P. Allison, Why do excavation reports have finds’ catalogues?, i: C.G. Cumberpatch & P.W. Blinkhorn (red.), Not so much a pot, more a way of life. Current approaches to artifact analysis in Archaeology (Oxbow Monograph 13). Oxford 1997, 77-84.

Holdundervisning / øvelser / andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet