HSAXO0406U HELGA. USA's religiøse historie fra 1620 til i dag

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. USA's religiøse historie fra 1620 til i dag

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. USA's religiøse historie fra 1620 til i dag
Tidligere var det den udbredte opfattelse, at jo mere moderne et samfund var, jo mindre rolle spillede religion (sekulariseringstesen). Det har imidlertid vist sig, at USA har udviklet sig anderledes: Her er religiøsiteten vokset i takt med moderniseringen. Det er kursets formål at undersøge årsagerne på denne udvikling og hvilke former den amerikanske religiøsitet har taget. Forskerne har bl.a. peget på adskillelsen af kirke og stat, etableringen af et frit religiøst marked, de gentagne vækkelser, den kontinuerlige immigration af nye grupper, det rodløse amerikanske samfund, den begrænsede velfærdsstat og sammenblandingen af patriotisme og religion som mulige forklaringer. Den amerikanske religiøsitet har bl.a. været karakteriseret af pluralisme, fundamentalistisk evangelisme og sektdannelser. Et andet kendetegn har været, at mange sociale bevægelser har været religiøst funderet. Vi vil undersøge udviklingen fra puritanernes ankomst i 1600-tallet over de store vækkelser i 1700-1800tallet til Det Kristne Højres politiske indflydelse fra 1980erne til i dag, ligesom vi vil se på den historiografiske udvikling fra marginalisering af religionen til uundværlig for forståelsen af USA's historie.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se  Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Vil blive meddelt før semesterets start.

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet