HSAXO0401U HELGA. Klosteret - mellem historie og arkæologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Klosteret - mellem historie og arkæologi

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Klosteret - mellem historie og arkæologi
Klostre er fremmede for os, de er ikke længere en del af den danske livsstil i dag. Men de har i høj grad præget Danmark, det danske landskab og også vores kultur i dag.

På kurset vil vi undersøge teoretiske, metodiske og empiriske nøglebegreber, der knytter sig til udforskningen af klostre og klostervæsen. Det sker gennem forelæsninger, genstandsøvelser, mindre skriftlige øvelser og mundtlige oplæg fra de studerende. Vi fordyber os i forskningshistorie, bygningsarkæologi samt i materiel kultur fra klostre som dagliglivets genstande i form af rosenkranse, lerkar og kirurgiske instrumenter, men også skeletmateriale fra klosterets grave og frø fra dets haver.

Men klosteret er ikke kun den fysiske ramme (claustrum = et indelukke). Så vi skal også diskutere klosteret som et fænomen, der tillod og tillader mennesker at trække sig tilbage fra verden ud fra en religiøs overbevisning.

Gæsteunderviser er ph.d. og middelalderarkæolog Morten Larsen, Nationalmuseet og vi skal på heldagsekskursioner til klostrene i Esrum og Æbelholt.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

- The Cambridge Companion to the Cistercian Order 2012. Part of Cambridge Companions to Religion. Editor: Mette Birkedal Bruun, University of Copenhagen.
- Danske Klostre 2. Hikuin41. Højbjerg 2020.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet