HSAXO0408U HELGA. Den industrielle revolution

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Den industrielle revolution

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Den industrielle revolution
Den industrielle revolution er den samlende betegnelse for de mange samfundsforandringer der knytter sig til overgangen fra økonomisk lavvækst til højvækst gennem mekanisering af produktionen og øget investeringsniveau. Den industrielle revolutions begyndelse kan sted- og tidsfæstes til Storbritannien i anden halvdel af det 18. århundrede, men har omfattende forudsætninger og forgreninger, som er blevet ivrigt diskuteret i en omfattende historiografi. Efter industrisamfundets gennembrud og konsolidering taler man endda om fornyede industrielle revolutioner – markante teknologiske og institutionelle skift som har defineret den moderne verdens socioøkonomiske tilstand helt frem til vore dage. På kurset læser vi først en oversigt (Stearns) der fører frem til nutiden, og derefter en mere tesedrevet fremstilling (Allen) med fokus på den britiske industrielle revolutions forudsætninger, årsager og definerende træk. I undervisningen indgår også arbejde med historiske kilder relateret til økonomi, teknologi, bymiljø, arbejdsforhold, sociale klasser, levevilkår, forbrug etc.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

- Peter N. Stearns: The Industrial Revolution in World History. New York/London (Routledge), 2021 (5. udgave).
- Robert C. Allen: The British Industrial Revolution in Global Perspective. Cambridge University Press, 2009.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet