HHIK04042U HIS 4. Fra krise til befrielse. 1930erne og besættelsestiden mellem erindringssted og historiebrug

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 4. Fra krise til befrielse. 1930erne og besættelsestiden mellem erindringssted og historiebrug

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2024
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 4. Fra krise til befrielse. 1930erne og besættelsestiden mellem erindringssted og historiebrug

Årene fra 1930 til 1945 var skelsættende i moderne dansk historie. Det var en polariseret tid, hvor den globale økonomiske krise og siden den tyske besættelse under Anden Verdenskrig (1940-45) fik voldsomme sociale, politiske og kulturelle konsekvenser. Samtidig var det en brydningstid mellem det gamle samfunds kultur og en modernistisk fremskridtoptimisme – og fremtidspessimisme. Forskningen har peget på mellemkrigs- og besættelsestiden som en periode, hvor demokratiet blev styrket gennem politiske kompromisser, der banede vejen for efterkrigstidens konsensusorienterede velfærdsstat, men også udfordret af de store modsætninger, der fandtes i samfundet.

Alt dette er formentlig årsagen til, at de urolige 1930’ere og den efterfølgende besættelsestid bliver ved med at pirre vores interesse, og at vi i mødet med aktuelle udfordringer kigger tilbage på netop disse år for historiske paralleller, der kan hjælpe os med at forstå vores egen samtid. Derfor er perioden også et rigtigt godt eksempel at tage udgangspunkt i, når man skal undersøge historiebrug og erindringskultur, netop fordi den fortsat fylder så meget i vores kollektive erindring og debat.

I dette kursus skal vi med fokus på historiebrug, historieformidling og erindringspolitik sammen dykke ned i årene 1930-1945 og eftertidens bearbejdning af perioden. Vi skal kigge på forskellige positioner i forskningen, hvordan historikere og meningsdannere former tolkningen af fortiden ud fra eftertidens præmisser og hvordan historien bliver brugt til at forstå og tolke vores egen samtid ofte med erindringskulturelle og -politiske formål. Undervisningen former sig i høj grad praksisnært, hvor vi gennem en række tematiske cases både skal undersøge centrale begivenheder i perioden og selv analysere og diskutere eksempler på brug af 1930’ernes og besættelsestidens historie i debatter og kultur, i historieformidling, undervisningsmateriale, populærkultur og historiske fremstillinger, monumenter, medier og på museer.

Foruden at øve jeres færdigheder i at analysere konkrete eksempler på historiebrug og historieformidling, er det et mål med kurset at skærpe jeres evne til at historisere nutiden og bruge historiske eksempler til at kvalificere aktuelle fænomener, men også til at forholde jer kritisk til brug og misbrug af historie og reflektere over jeres egen rolle som historikere.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet