HHIK04031U HIS 3. Markedsliggørelsen af miljøet

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HIS 3. Markedsliggørelsen af miljøet

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2024
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2024
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2024

HIS 3. Markedsliggørelsen af miljøet

”Hvor meget vil du betale for, at luften, du indånder, er ren, og at du kan høre en lærke synge på Amager? Hvad koster udledningen af et ton CO2 i kroner og øre?”. Sådan lyder nogle af spørgsmålene i den model, som forskere fra KU har fremsat, og som skal beregne miljø- og klimaeffekter af samfundets økonomiske aktiviteter.

Modellen viser, hvordan markedstænkningen bliver tildelt en central rolle i at løse samtidens klima- og miljøtrusler. Konkret ansporer regeringer til teknologiske løsninger for at nedbringe vores udledninger – og at integrere klimahensyn i planlægningen af en effektiv økonomisk politik, som inddrager markedsbaserede konkurrenceprincipper, fleksible mekanismer og omkostningseffektive tiltag. Det ses fx i den internationale handel med CO2-kvoter.

Hvordan er et så alvorligt samfundsmæssigt problem som klimakrisen blevet markedsliggjort? 

Formålet med dette kursus at give en indføring i en række de idéer, strømninger, personer og bevægelser, der på forskellig vis har tilvejebragt markedsliggørelsen af miljøet. Kurset fokuserer i særdeleshed på en række idéhistoriske udviklinger i USA fra 1970erne til 2000erne, hvor markedsliberale ideologer, konservative tænketanke, bureaukrater og mainstream økonomer – i reaktion på den spirende miljøbevægelse og den voksende statslige miljøregulering – formulerede og udbredte nye idéer om forholdet mellem miljø og marked.

Tekster vil blive uploadet på Absalon.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet