HSAXO0413U HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver fra velfærdsstatens

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver fra velfærdsstatens

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen - etnologiske perspektiver fra velfærdsstatens
Kurset giver en introduktion til forskningsfeltet humanistisk sundhedsforskning og kendskab til kulturanalytiske og kulturhistoriske tilgange til sundhed, sygdom, krop og aldring. Ved at studere sundhed og sygdom ud fra hverdagslivets praksisser giver kurset viden om vores forestillinger og måde(r) at udleve ’det sunde’ og ‘det gode’ liv. Kurset giver indsigter i, hvordan ’det sunde liv’ er blevet og bliver forhandlet, etableret og påvirket i en kulturhistorisk og nutidig kontekst. Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojekter fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) og giver dermed et praksisnært indblik i aktuel forskning, en introduktion til det videnskabelige forskningsområde Medical/Health Humanities, samt en historisk og kulturel kontekstualisering af sundheds- og sygdomsperspektiver med udgangspunkt i perioden fra begyndelsen af den danske velfærdsstat til nu.

Tematikker i kurset: Det gode liv og det sunde liv, syge kroppe, den aldrende krop og det aldrende liv, ulighed i sundhed, mental sundhed, livstil (livsstilsygdomme, livsstilinterventioner mm.), tværvidenskabelige tilgange til sundhed, sundhed og teknologi (velfærdsteknologi, ICT, data, mm.).

I kurset vil indgå ekskursioner til og/eller gæsteforelæsninger fra fx Medicinsk Museion, patientorganisationer og virksomheder.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Kompendium suppleret evt. suppleret med andet materiale gjort tilgængeligt via Absalonrum eller links i læseplan.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet