HHIBF2511U Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2025
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne fra omkring 1. november.
Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

2. semester (2022-ordning)
* Metode 2: politik og økonomi [=M2] [Eksamen: HHIB00721E / 15 ECTS]
HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2024 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret "Område 2" kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af M2. "Område 2" styrer holdplacering på M2.
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.
* Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde [Eksamen: HHIB00731E / 15 ECTS]
- HIS 73. Bøger og håndskrifter fra middelalderen til renæssance + Forskningsområde + Metode 2, Hold 1
- HIS 73. Liv og død i storbyen. Københavns befolkningshistorie ca. 1800-1940 + Forskningsområde + Metode 2, Hold 2
- HIS 73. Børneforsorg og velfærdsstat i Danmark i det 20. årh. + Forskningsområde + Metode 2, Hold 3
- HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962 + Forskningsområde + Metode 2, Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2025
Ordinær tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Område 2" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor). Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 2 styrer holdplacering på Metode 2. 
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.
* Forskningsområde
- HELGA. Verdensriger. En global historie
- HELGA. N.F.S. Grundtvig
- HELGA. USA's historie i det 19. århundrede
- HELGA. Mellem slaveri og frihed i Caribien 1650-1850
- HELGA. Shaping the Modern World. The League of Nations and its Legacy in International Law and Politics
- HELGA. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
- HELGA. Teknologien redder os. Historiske perspektiver på samtidens danske klimapolitik
- HELGA. Politiske ideer i Revolutionernes tidsalder, 1775-1830
- HELGA. Religiøse kulturmøder og radikalisering i tidlig moderne Europa
- HELGA. Researching and working with images
- HELGA. Myremalmsjern - fremstilling og brug af jern i Sydskandinavien fra 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.
- HELGA. Sacrifice and ritual violence
- HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen – etnologiske perspektiver fra velfærdsstaten
- HELGA. Byen. Utopier, drømme, virkeligheder
- HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver
- HELGA. uden titel
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Område 2". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Område 2" et tilfældigt Forskningsområde.


4. semester (2022-ordning)
Område 4: akademisk skriftlighed [Eksamen: HHIB00761E / 15 ECTS]
- HIS 76. Religiøs dissens i England, 1500-1700
- HIS 76. Antikommunisme i USA's historie
- HIS 76. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
- HIS 76. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
- HIS 76. Identitet og Politik i Oldtidens Athen
- HIS 76. uden titel
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2025
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Globalhistorie og forskningsområde [Eksamen: HHIB00771E / 15 ECTS]
HIS 77. Global history
Ordinær tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Global history" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor).
Studerende med studiestart i efteråret 2023 tilmeldes administrativt "Global history" inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Holdplacering er identisk med placering på "Metode 3" i efteråret 2024.
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.
* Forskningsområde
- HELGA. Verdensriger. En global historie
- HELGA. N.F.S. Grundtvig
- HELGA. USA's historie i det 19. århundrede
- HELGA. Mellem slaveri og frihed i Caribien 1650-1850
- HELGA. Shaping the Modern World. The League of Nations and its Legacy in International Law and Politics
- HELGA. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden
- HELGA. Teknologien redder os. Historiske perspektiver på samtidens danske klimapolitik
- HELGA. Politiske ideer i Revolutionernes tidsalder, 1775-1830
- HELGA. Religiøse kulturmøder og radikalisering i tidlig moderne Europa
- HELGA. Researching and working with images
- HELGA. Myremalmsjern - fremstilling og brug af jern i Sydskandinavien fra 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.
- HELGA. Sacrifice and ritual violence
- HELGA. Sundhed og sygdom i hverdagen – etnologiske perspektiver fra velfærdsstaten
- HELGA. Byen. Utopier, drømme, virkeligheder
- HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver
- HELGA. uden titel
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Global history". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Global history" et tilfældigt Forskningsområde.


6. semester (2019- og 2022-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E og HHIB00781E / 15 ECTS]
- HIS 78. Religiøs dissens i England, 1500-1700
- HIS 78. Antikommunisme i USA's historie
- HIS 78. Udvalgte problemstillinger fra Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede
- HIS 78. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
- HIS 78. Identitet og Politik i Oldtidens Athen
- HIS 78. uden titel
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2025
BEMÆRK:
Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 3. Kilder fra et fremmed land. Danmark 1600-1800
- HIS 3. The illuminated charter: visual splendor, performance, and authenticity of legal documents
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, forår 2025
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 4. Oplysningstiden som ideal eller dystopi. 1700-tallet i dansk og international forskning
- ÅU HIS 4. Go West. Historiske perspektiver på USA’s kulturelle og politiske frontiermyte
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, forår 2025
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Historisk tilvalgsområde 3 [Eksamen: HHIB10231E / 15 ECTS]
- HIS 4. Demokratiet i brug
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 3, forår 2025
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 29. Projektorienteret forløb
Tilmelding: læs kursusbeskrivelsen!

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet