HSAXO0514U HELGA. Byen. Utopier, drømme, virkeligheder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Byen. Utopier, drømme, virkeligheder

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Byen. Utopier, drømme, virkeligheder
Kurset udforsker udviklingen af danske og nordiske byer fra 1900 og frem til i dag med perspektiveringer til det urbane Europa. Som designede og byggede miljøer er byer gennemsyrede af fremstidsvisioner og forestillinger om det gode liv og det gode samfund. Idet disse forestillinger sætter sig spor i byernes konkrete socio-materielle og økologiske lokaliteter, er de imidlertid ofte både kontrastfulde og konfliktuelle.

I kurset undersøges gennem teori og empiriske eksempler på ”Byen” som udtryk for denne modsætning. Særligt zoomes ind på det 20 århundredes velfærdssamfund og måder, hvorpå relaterede ideologier kommer til udtryk, implementeres og udfordres gennem det urbane miljø. Der undervises i temaer som velfærdsbyggeri og infrastruktur, bydesign og materialitet, identitets- og kulturarvskonflikter og natur i byen. Der vil være fokus på generel by- og stedsteori samt ekskursioner til eksemplariske steder.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Fx.
- D. Pinder: Visions of the city. Utopianism, Power and Politics in Twentieth-Century Urbanism. Edingburgh University Press, 2005.
- Jan Gehl: Livet mellem husene.
Green Landscapes in the European City, 1750–2010. Edited By Peter Clark, Marjaana Niemi, Catharina Nolin. Routledge, 2017.
- Rosemary Wakeman: A Modern History of European Cities. 1815 to the present. London: Bloomsbury Academic, 2020.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: bestående af 2 dele, med samlet omfang af 8-10 normalsider:
Del 1: 6-8 siders analyse af et selvvalgt sted eller urbant fænomen med inddragelse af litteratur fra kurset.
- Indeholde primære datakilder (historisk kilde, interview, observationer)
- Fokuser på et overskueligt sted/fænomen
- Fokus er på analyse
Del 2: 2 gange én øvelse bestående af 1 sides akademisk refleksion over et selvproduceret fotografi fra ekskursioner. Refleksionerne skal knyttes til den tilhørende kursusgang. Fotografiet skal vedlægges portføljen.
Censurform
Ingen ekstern censur