HHIB05731U HIS 73. Bøger og håndskrifter fra middelalderen til renæssance

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 73. Bøger og håndskrifter fra middelalderen til renæssance

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 73. Bøger og håndskrifter fra middelalderen til renæssance

Grundlaget for vores skrift- og bogkultur blev lagt i middelalderen. Fra det 14. århundrede og frem blev skriftlige optegnelser, diplomer og bøger mere og mere en del af hverdagen. De ideer og former, der blev udviklet dengang, holdt langt ind i vores århundrede. På dette kursus vil vi se på det grundlag, som skrivning, bogproduktion og den formteori, der blev udviklet i middelalderen, bygger på. På den ene side vil I lære at læse manuskripter fra det 15. og 16. århundrede (ud over resten af kursusprogrammet). Og på den anden side vil vi beskæftige os med disse manuskripter som objekter. Studiet af indhold og form vil så resultere i en bred vifte af opgaveemner. I løbet af semestret er det planen, at vi skal besøge håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, Den Arnamagnæanske Samling og de østdanske arkiver i Lund og Malmø.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner / andet: intensivkursus i middelalderens skriftlæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Porteføljearbejde, der består af en kodikologisk analyse og en kort historisk og indholdsmæssig analyse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer. I den samlede bedømmelse vægtes de dele af portfolien, der vedrører Område 2, 60 % og de dele, der vedrører forskningsområdet, 40 %.
Kriterier for bedømmelse