HSAXO0508U HELGA. Politiske ideer i Revolutionernes tidsalder, 1775-1830

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Politiske ideer i Revolutionernes tidsalder, 1775-1830

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Politiske ideer i Revolutionernes tidsalder, 1775-1830
I Revolutionernes Tidsalder gik den vestlige verden fra at være domineret af kongedømmer og traditionelle feudale ordner til at være spirende massesamfund, hvor folk på tværs af klasse, køn og hudfarve blandede sig i politik. Nye idéer om lighed, rettigheder og demokrati opstod, og det samme gjorde forsvar for imperier, kvindeundertrykkelse og slaveri. I kurset fokuserer vi på de mangfoldige og forskelligartede idéer og politiske praksisser, som opstod i løbet af perioden. Vi kommer omkring nogle af periodens revolutioner, inkl. den Amerikanske (1775-83), den Franske (1789-99), den Haitianske (1791-1804), de Latinamerikanske (1808-1833), og den Græske (1821-32).  Vi fokuserer på temaer som demokratiformer, revolution, kvindekamp, slaveriets afskaffelse og den globale dimension af revolutionernes tidsalder. Kurset fokuserer på periodens intellektuelle historie, og vores primære tekstmateriale vil være de revolutionæres egne skrifter.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Se i kursusrummet på Absalon.

Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: To afleveringer på 3-4 sider i løbet af semestret. Første portfolio indleveres halvvejs i forløbet, mens anden afleveres ved kursets afslutning. Første del kan genafleveres i omarbejdet form ved kursets afslutning.
Censurform
Ingen ekstern censur