HHIK05042U HIS 4. Demokratiet i brug

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 4. Demokratiet i brug

Uddannelse

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 3 (HHIB10231E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2025
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2025
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2025
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2025


HIS 4. Demokratiet i brug
Det danske demokrati er i udlandet på mange måder blevet betragtet som en velfungerende idealtilstand: uden korruption, høj deltagelse, høj folkeligt ejerskab, fri og kvalificeret debat, høj inklusion og høj solidaritet. Men det danske demokrati er ikke ’kommet af sig selv’. Det er blevet til i en stadig dialog med folkelige og sociale bevægelser organiseret omkring ideer, grupper, klasser, særinteresser, sager og enkeltspørgsmål, som krævede en løsning. De sociale bevægelsers indflydelse på demokratiet har derfor været både mobiliserende i den demokratiske participation og dagsordenfastsættende for den danske demokratiske samtale. Forventningerne til demokratiet er blevet så stor, at forskere og politikere konstant taler om demokratiets krise.

I undervisningsforløbet vil vi karakterisere udviklingen af den danske demokratiske tradition ved bl.a. at undersøge konkrete sociale bevægelsers udvikling, karakter og ’impact’. I forlængelse heraf vil vi inddrage teorier om sociale bevægelser virke, dynamik, rekruttering, ressourcemobilisering, aktivitetsrepertoire, medier, politisk dagsordensfastsættelse og beslutningsprocesser.

Vi vil løbende arbejde med at stille strategiske og relevante spørgsmål til forskelligt kildemateriale og dermed åbne op for forståelsen af demokratiets vilkår. Særligt vil vi interessere os for vilkårene for den ’demokratiske samtale’ gennem læsning af uddrag fra småskrifter, magasiner og især gennem studier i dagspressen. Dagspressen 1850-2022 er tilgængeliggjort på MediestreamLinks to an external site., hvor man med lidt opfindsomhed og ihærdighed kan søges på emneord, begreber, navne og sager. Også en digitalisering af Folketingstidende Links to an external site. (stenografisk referat af Folketingets forhandlinger) er på vej og foreligger nu digitalt fra 1953.

Videre vil vi undersøge, hvordan fortællingen om demokratiet er præsenteret og problematiseret i forskellige historiske fremstillinger og medier. Formålet er at forberede den studerende på selvstændigt at undersøge, diskutere og præsentere ’vores’ demokratiske fortælling ud fra eget valg af fokus.

Baggrundslitteratur:
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 10-14. Redaktion Olaf Olsen [e-adgangLinks to an external site.].
* Bd. 10 (Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov, 1990)
* Bd. 11 (Kristian Hvidt: Det folkelige gennembrud og dets mænd, 1850-1900, 1990)
* Bd. 12 (Niels Finn Christiansen: Klassesamfundet organiseres 1900-1925, 1990)
* Bd. 13 Tage Kaarsted: Krise og krig 1925-1950, 1991.

- Jørn Loftager: Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. 2004 [  e-adgangLinks to an external site.].

- Jørn Loftager: Samtalens magt, IN: På sporet af magten. Red.: Peter Munk Christiansen og Lise Togeby. 2003 (p. 74-86) [  e-adgangLinks to an external site.].

- Hele magtudredningen:  https:/​/​unipress.dk/​bogserier/​magtudredningen,-bogserien/​Links to an external site.

Magtudredningen grundlovsfejringer:
http:/​/​www.magtudredningen.dk/​Publikationer/​warring.htmLinks to an external site.

- Flemming Mikkelsen m.fl: Bevægelser i Demokratiet [  e-adgangLinks to an external site.].  https:/​/​unipress.dk/​media/​14516/​87-7934-832-7_bevaegelser_i_demokrati.pdfLinks to an external site.

- Jan Ifversen: Begrebshistorie, Slagmark.    https:/​/​tidsskrift.dk/​slagmark/​article/​view/​68/​55Links to an external site.(Links til en ekstern webside.)

- Jørn Loftager: Politisk offentlighed og demokrati i Danmark, 2004. (267 sider) Ligger online:  https:/​/​unipress.dk/​udgivelser/​p/​politisk-offentlighed-og-demokrati-i-danmark/​ (Links til en ekstern webside.)

- Jørn Loftager: Samtalens magt, i: På sporet af magten (Peter Munk Christiansen og Lise Togeby (red.), 2003, s. 74-86. (12 sider)   https:/​/​unipress.dk/​media/​14499/​87-7934-807-6_p__sporet_af_magten.pdf (Links til en ekstern webside.)

- Søren Hein Rasmussen: Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, 1997.
Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1917,  Download Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1917.

Kig gerne på Retorik.pdf som inspiration til opbygningen af argumentationen i jeres PowerPointPresentations.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser / andet: gruppearbejde
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)