HHIB05762U HIS 76. Antikommunisme i USA's historie

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 76. Antikommunisme i USA's historie

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 76. Antikommunisme i USA's historie
Antikommunisme og beslægtede fænomener har domineret det amerikanske samfund i perioder. Det umiddelbare formål har været at beskytte nationen mod dets indre fjender (’un-Americans’), men anklager om kommunistisk undergravning er også blevet rettet mod statsmagten, fagforeninger, kulturelle ændringer og modernismen. Vi vil følge antikommunismens udvikling fra antianarkismen i slutningen af 1800-tallet, the Red Scare efter 1. Verdenskrig, den fornyede frygt for kommunisme under 1930ernes krise, McCarthyismen under begyndelsen af den kolde krig, John Birch Society og andre far right organisationer i 1950-60erne og frem til brugen af antikommunisme i dag. Vi vil også undersøge de forskellige historiografiske forklaringer på fænomenet (det var et bottom-up eller top-down fænomen, det var forårsaget af begge, eller det var en realistisk reaktion på en reel fare) , og vi vil komme ind på nogle samfundsmæssige forhold, der kan bidraget til den særlige amerikanske antikommunistisme: Politisk kultur, konspirationsteorier, arbejdsmarkedet, fraværet af socialisme, den høje religiøsitet og raceforhold.

Vil blive oplyst ved kursets start.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består i tilstedeværelse i minimum 80 % af forelæsningerne.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse