HHIB05765U HIS 76. Identitet og Politik i Oldtidens Athen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 76. Identitet og Politik i Oldtidens Athen

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 76. Identitet og Politik i Oldtidens Athen
Begrebet ’identitetspolitik’ er efterhånden så udbredt, at de fleste virker til at have en idé om, hvad det vil sige, at en politik tager udgangspunkt i identitet. Men hvad vil det egentlig sige? I dag handler det typisk om at understøtte en bestemt del af befolkningen, som oplever negativ forskelsbehandling inden for et samfunds institutioner og normer. Men koblingen mellem identitet og politik er ikke ny, selv om vor tids store opmærksomhed på de underpriviligerede måske er det. I dette kursus undersøger vi, hvordan personlig og kollektiv identitet formede og blev formet af det klassiske, athenske demokrati. Håbet er, at vi, fra et historisk persepktiv, kan få en dybere forståelse for en diskussion, som synes bundet til netop vores tid.

Ordet ’identitet’ kommer fra det latinske idem: ’samme’. Vi skal forsøge at forstå, hvad det var, der gjorde, at nogle mennesker i den oldgræske verden kunne forstå sig selv som værende ’de samme’. Der var både tillid og stolthed i identiteten som athensk borger; det var nødvendigt for at få folk til at bruge deres tid i rådsbygningen, for eksempel, i stedet for på marken derhjemme. Men for at forstå, hvordan nogen kan være de samme, må vi forstå, hvordan de adskiller sig fra dem, de ikke er. Kurset kommer derfor til at balancere imellem identitet og forskel, inklusion og eksklusion i arbejdet med at forstå, hvordan identiter blev forhandlet, konstrueret og beskyttet i det klassiske Athen.

Kurset har til formål at styrke den studerendes akademiske skriftlighed. Ud over at opøve en rutineret omgang med skriftlige virkemidler som brugen af metatekst og paragraphing lærer den studerende at artikulere de elementer af en historisk undersøgelse, som gør den videnskabeligt lødig: teoretisk begrebsafklaring, metodisk stringens, klarhed over undersøgelsens taksonomiske niveauer og en rød tråd fra problemformulering til konklusion. Undervisningen veksler imellem forelæsninger og seminarer med individuelle og gruppebaserede skriftlige øvelser. Sidste tredjedel af kurset overgår undervisningen til opgaveskrivning med feedback fra underviser og medstuderende.

- Francis Fukuyama: Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. London: Profile Books, 2018.
- Robet Garland: How to Survive in Ancient Greece. Pen & Sword Books Limited, 2020.
- Mogens H. Hansen: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes:  Structure, Principles, and Ideology. 2. ed. Bristol Classical Paperbacks. Bristol: Classical Press, 2001.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består i tilstedeværelse i minimum 80 % af forelæsningerne.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse