HHIB05782U HIS 78. Antikommunisme i USA's historie

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Antikommunisme i USA's historie

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 78. Antikommunisme i USA's historie
Antikommunisme og beslægtede fænomener har domineret det amerikanske samfund i perioder. Det umiddelbare formål har været at beskytte nationen mod dets indre fjender (’un-Americans’), men anklager om kommunistisk undergravning er også blevet rettet mod statsmagten, fagforeninger, kulturelle ændringer og modernismen. Vi vil følge antikommunismens udvikling fra antianarkismen i slutningen af 1800-tallet, the Red Scare efter 1. Verdenskrig, den fornyede frygt for kommunisme under 1930ernes krise, McCarthyismen under begyndelsen af den kolde krig, John Birch Society og andre far right organisationer i 1950-60erne og frem til brugen af antikommunisme i dag. Vi vil også undersøge de forskellige historiografiske forklaringer på fænomenet (det var et bottom-up eller top-down fænomen, det var forårsaget af begge, eller det var en realistisk reaktion på en reel fare) , og vi vil komme ind på nogle samfundsmæssige forhold, der kan bidraget til den særlige amerikanske antikommunistisme: Politisk kultur, konspirationsteorier, arbejdsmarkedet, fraværet af socialisme, den høje religiøsitet og raceforhold.

Vil blive oplyst ved kursets start.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse