HHIB05733U HIS 73. Børneforsorg og velfærdsstat i Danmark i det 20. årh.

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 73. Børneforsorg og velfærdsstat i Danmark i det 20. årh.

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 73. Børneforsorg og velfærdsstat i Danmark i det 20. årh.

På dette kursus vil vi beskæftige os med den danske velfærdsstats udvikling generelt, og hvordan børneforsorgen specifikt passer ind i den udvikling. Perioden vi dækker er primært fra slutningen af 1800-tallet til midt i 1900-tallet. Vi vil læse om velfærdsstaten tidlige udvikling, og diskutere forskellige teorier der berører dette, og vi vil gå nærmere ind på udviklingen af den moderne børneforsorg, og se på hvordan den også kan behandles metodisk og teoretisk. På kursets arkiv-del arbejder vi på Københavns Stadsarkiv, hvor de studerende får udleveret originale børneforsorgssager fra begyndelsen af det 20. årh., som de skal skrive en opgave ud fra.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Cecilie Bjerre: Børneloven (2022).
- Maria Rytter: Godhavnsrapporten (2011).

Holdundervisning / øvelser / andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Eksamensopgaven er en skriftlig opgave på 8-10 sider, der indgår i en portfolio. Opgaven formuleres og udvikles i løbet af undervisningstiden i samarbejde mellem de studerende og med underviseren. På denne måde sikres af forskellige forskningsmæssige muligheder i materialet er vendt, og at den studerende kommer godt i gang med opgaven. Derudover tilbydes gruppevejledning, så de studerende kan diskutere arbejdet med den endelige opgave med hinanden og underviseren, samt høre andre studerendes spørgsmål og evt. vanskeligheder.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer. I den samlede bedømmelse vægtes de dele af portfolien, der vedrører Område 2, 60 % og de dele, der vedrører forskningsområdet, 40 %.
Kriterier for bedømmelse