HHIB05764U HIS 76. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 76. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier

Uddannelse

Område 4: akademisk skriftlighed (HHIB00761E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 76. Efter den Kolde Krig var forbi. Fra Engagement til estrangement - politik og geostrategier
Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud i 1989 og 1991 gav anledning til forventninger om, at nu var porten åben til en ny og bedre verden på alle niveauer: I forholdet mellem staterne gennem øget samarbejde, på det økonomiske felt gennem globalisering; sågar at historien havde nået sit endemål og vi trygt kunne gå fremtiden i møde, for der var ikke mere på den anden side, end hvad den verden, vi nu var nået til, havde at byde på. Dette kan være vanskeligt at genkende i dag med Ruslands krig i Ukraine og den meget tale om tiltagende spændinger i forholdet mellem USA og Kina.

Kurset vil fokusere på politik og geostrategier, på hvordan staterne forberedte sig på fremtiden i en ny og tilsyneladende fredelig verden men også på en fremtid, som var usikker og fuld af både muligheder og trusler. Vi vil diskutere de politikker, der blev implementeret over for de tidlige østblokstater og over for Rusland i det første årti efter Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud. Men vi vil også diskutere de geostrategier, som blev udarbejdet af klodes mest magtfulde stat, USA, og hvordan de førte politikker forholdt sig til disse og hvilket samspil der er og om  de kan hjælpe os til at forstå de store ændringer, der har fundet sted siden 1989.

- Mary E. Sarotte: Not one Inch: America, Russia, and the Making of Post–Cold War Stalemate. Yale University Press, 2021.

Holdundervisning / forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 191
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • I alt
 • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består i tilstedeværelse i minimum 80 % af forelæsningerne.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse