HSAXO0503U HELGA. USA's historie i det 19. århundrede

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. USA's historie i det 19. århundrede

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. USA's historie i det 19. århundrede
1800-tallet var en periode med modernisering af det amerikanske samfund. Nationen blev bundet sammen af veje, jernbaner og telegrafen og det gennemgik en udvikling fra isolerede samfund og landbrug til moderne storbyer og industri. Den vestlige ekspansion, der udløste konflikter med den indfødte befolkning og krig med Mexico, blev blandet sammen med spørgsmålet om slaveriets udbredelse til de nye territorier, hvilket i sidste ende udløste Borgerkrigen 1861-65. Efter frigørelsen af slaverne og The Reconstruction’s ophør i 1877 etablerede det hvide syden det såkaldte Jim Crow-system for at genetablere undertrykkelsen af den sorte befolkning. Den stadige immigration øgede pluralismen (og nativismen) i det amerikanske samfund, mens den 2. vækkelse gav de evangelistiske kræfter medvind og bidrog til at udbrede ideerne om den fri vilje og ”the self-made man”. Politisk var århundredet præget af den fortsatte kamp mellem Hamiltons vision om en moderne nationalstat og Jeffersons ideer om en nation af selvstændige og frie farmere. Henry Clay fremsatte forslaget om ”the American System” med intern udvikling og en aktiv stat, mens Andrew Jackson forfægtede ideen om ”the white man’s republic” og den begrænsede stat.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Der vil primært blive anvendt værker med e-adgang via KB. Det vil fremgå af semesterplanen.

Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: Det vil løbende være muligt at aflevere en tredjedel af opgaven henholdsvis 1. marts, 1. april og 1. maj.
Censurform
Ingen ekstern censur