HHIK05032U HIS 3. Kilder fra et fremmed land. Danmark 1600-1800

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 3. Kilder fra et fremmed land. Danmark 1600-1800

Uddannelse

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2025
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2025
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2025
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2025


HIS 3. Kilder fra et fremmed land. Danmark 1600-1800
1600- og 1700-tallet er grænseland. Mange ting er kendte og genkendelige, men meget er fremmed og udfordrende for et moderne menneske: adel og enevælde, hekse og religion, bondekultur og klientelisme. Kilderne er også sprogligt udfordrende, men samtidig er mange af dem udgivet og behandlet. Undervisningen vil forme sig som en bred introduktion til perioden og praktiske øvelser over udvalgte kilder, så man bliver klædt på til selv at arbejde med lige præcis det emne og de kilder, man synes er mest spændende.

De relevante bind af Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, der er tilgængelige på lex.dk samt et kompendium.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel