HSAXO0502U HELGA. N.F.S. Grundtvig

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. N.F.S. Grundtvig

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. N.F.S. Grundtvig
N.F.S. Grundtvig er en af de bedst beskrevne skikkelser i Danmarks historie, men samtidig også en af de mest gådefulde. Det er i høj grad hans egen fortjeneste. Hans forfatterskab er vanskeligt tilgængeligt, men samtidig har han mange læsere og tilhængere selv i dag. På kurset vil vi gennemgå Grundtvigs liv og værk, biografien som genre og Grundtvigs receptionshistorie.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

- Anders Holm: Grundtvig – en introduktion. Forlaget Filo, 2018 (og senere udgaver).

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: 3 opgaver á 2-4 sider i løbet af semesteret ca. 15. marts, 15. april og 15. maj.
Censurform
Ingen ekstern censur