HSAXO0507U HELGA. Teknologien redder os. Historiske perspektiver på samtidens danske klimapolitik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Teknologien redder os. Historiske perspektiver på samtidens danske klimapolitik

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser [2. og 6. semester for Græsk- og Latinstuderende] på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

HELGA. Teknologien redder os. Historiske perspektiver på samtidens danske klimapolitik
Samtidens danske og international klimapolitik er præget af en stærk tro på teknologiske løsninger og markedsøkonomi. Hvor miljøproblemer i 1970erne blev adresseret gennem central politisk planlægning, regulering og forbud med kritiske diskussioner af forholdet mellem forurening, økonomisk vækst og store teknologier, bliver nutidens klimakrise håndteret igennem idéer om teknologisk innovation og grøn vækst.

I dette kursus skal vi se nærmere på klimapolitikkens historie i Danmark, med særlig fokus på den tiltagende teknologioptimisme siden 1980erne. Vi undersøger udviklingen af den nye måde at tænke klimaproblematikker på, og hvordan denne tankegang er blevet legitimeret. Konteksten er internationale diskussioner af det nye klimapolitiske paradigme, hvor Danmark tildeles en central global rolle som det fremmeste eksempel på grøn omstilling.

Kurset vil bl.a. introducere en række centrale teknologier, herunder Power to X og Carbon Capture and Storage, samt undersøge begreber som bæredygtig udvikling og grøn vækst. Vi vil også kigge på væsentlige aktører fra politiske partier til private firmaer, og sektorer som landbruget og shippingbranchen, der alle på forskellig vis har præget den klimapolitiske dagsorden i de sidste 40 år.

Vi vil desuden se på, hvordan troen på teknologien og markedsøkonomien har været med til at udelukke tilgange til klimapolitik, som ønsker mere gennemgribende samfundsforandringer. Endelig skal vi diskutere hvilke kritikker som er blevet rejst mod den dominerende klimapolitik med udgangspunkt i sociale bevægelser og skønlitterære forfattere.

Kurset udspringer af undervisernes aktuelle forskningsprojekt Promethean Technologies: Historical Perspectives on Contemporary Danish Climate Politics.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
Blanketnavn: HELGA, Forskningsområde, forår 2025

- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2025

- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Forskningsområde, forår 2025
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2025.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Forskningsområdet indgår som del af samlet eksamen.
Portfoliobestemmelser for forskningsområde: To afleveringer på 3-4 sider i løbet af semestret. Første portfolio indleveres halvvejs i forløbet, mens anden afleveres ved kursets afslutning. Første del kan genafleveres i omarbejdet form ved kursets afslutning.
Censurform
Ingen ekstern censur