HHIB05732U HIS 73. Liv og død i storbyen. Københavns befolkningshistorie ca. 1800-1940

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 73. Liv og død i storbyen. Københavns befolkningshistorie ca. 1800-1940

Uddannelse

Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde (HHIB00731E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2025

HIS 73. Liv og død i storbyen. Københavns befolkningshistorie ca. 1800-1940

Dette kursus beskæftiger sig med københavnerne som demografisk fænomen. Vi skal undersøge hvem københavnerne var både som flok og som individer, fra det tidlige 1800-tal og indtil 1940, hvor byen havde gennemgået den såkaldte demografiske transition. København var både en mulighedernes by, hvor spektret af erhverv var bredere, og social mobilitet en reel mulighed for nogle. I store dele af perioden voksede byen primært på grund af migranter, der søgte et bedre liv. Men byen var også farlig for sine indbyggere: i 1800-tallet var den gennemsnitlige levetid kortere end på landet og mere end hvert tredje barn døde før sin femte fødselsdag.

I løbet af perioden begyndte staten for alvor at interessere sig for sin befolkning, der blev registreret i stigende grad i folketællinger, begravelsesprotokoller og alle mulige andre registre. Det betyder at vi, som historikere, har mulighed for at behandle kilderne som data. Vi skal på dette kursus arbejde med databaser og undersøge hvilke muligheder og begrænsninger der er forbundet med at skrive ”digital historie.”

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Jakob Parby: Den grænseløse by: 1850-1920. Gad, 2022.
- Søren Mørch, Den ny Danmarkshistorie, 1880-1960. Gyldendal, 1982.
- The Future of Historical Demography. Upside down and inside out. Eds.: Koen Matthijs, Saskia Hin, Jan Kok og Hideko Matsuo. Acco, 2016.

Derudover en række tidsskriftsartikler som kan findes digitalt gennem KB.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Eksamen er en aflevering bestående af en mindre, historisk database, som den studerende har konstrueret pba. arkivmateriale. Dertil en fri hjemmeopgave, som gerne tager udgangspunkt i en analyse af databasen.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved to eksaminatorer. I den samlede bedømmelse vægtes de dele af portfolien, der vedrører Område 2, 60 % og de dele, der vedrører forskningsområdet, 40 %.
Kriterier for bedømmelse