HHIBE2411U Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne fra omkring 1. maj.
Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

1. semester (2022-ordning)
Metode 1: historisk kildekritik [Eksamen: HHIB00701E / 15 ECTS]
HIS 70. Metode 1. Historisk kildekritik
Område 1: Introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori [Eksamen: HHIB00711E / 15 ECTS]
- HIS 71. Romerriget - magtens hemmelighed og imperiernes verdenshistorie +  Metode 1, Hold 1
- HIS 71. Hovedtemaer i Danmarkshistorien efter 1945 +  Metode 1, Hold 2
- HIS 71. Besættelsestiden (1940-45) i dansk og udenlandsk historieskrivning +  Metode 1, Hold 3
- HIS 71. Identitet og Politik i Oldtidens Athen +  Metode 1, Hold 4
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2024 kontaktes og holdsættes af studiestartsgruppen på Saxo.
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.


3. semester (2022-ordning)
Metode 3: kultur og samfund [Eksamen: HHIB00741E / 15 ECTS]
HIS 74. Metode 3: kultur og samfund
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2023 tilmeldes administrativt Metode 3 inden der åbnes for ordinær tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis studerende ikke har prioriteret Område 3 kurser i den ordinære tilmelding foretages administrativ afmelding. Område 3 styrer holdplacering på Metode 3.
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.
Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde [Eksamen: HHIB00751E / 15 ECTS]
- HIS 75. Fra adelsvælde til enevælde i Danmark 1600-1700 + Metode 3, Hold 1
- HIS 75. Reformationen + Metode 3, Hold 2
- HIS 75. Oplysningstiden som formidling + Metode 3, Hold 3
- HIS 75. Det britiske Imperium i politik og kultur fra ca. 1500 til afkolonisering og Brexit + Metode 3, Hold 4
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Område 3, efterår 2024
Ordinær tilmelding:
Fagelementet består af to separate kursusforløb: "Område 3" og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor). Vælg tre "Område 3" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 3 styrer holdplacering på Metode 3. 
Øvrige tilmeldinger foretages i eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32, men holdsætning vil først være på plads fredag inden semesterstart.
Forskningsområde
- HELGA. Imperier. Et globalhistorisk perspektiv
- HELGA. Den tidlige kolonihistorie i Grønland ca. 1700-1740
- HELGA. Tøj og Identitet i Oldtidens Grækenland
- HELGA. Den franske og den haitianske revolution, 1789-1804
- HELGA. Collecting and collecting practices from antiquity till today
- HELGA. Vikinger i kamp
- HELGA. Moden i Danmark gennem 400 år
- HELGA. Æstetik og politik i den antikke Grækenland
- HELGA. Natur, videnskab og demokrati
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024
Ordinær tilmelding:
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til "Område 3". Vælg tre "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til "Område 3" et tilfældigt Forskningsområde.


5. semester (2019- og 2022-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E og HHIB00781E / 15 ECTS]
- HIS 78. Det radikale højre i USA's historie: Fra Know Nothings til Proud Boys
- AFLYST HIS 78. Det Hellige Land. En europæisk historie, 1500- til 1800-tallet AFLYST
- HIS 78. Dansk politisk og militær historie 1945-2024
- HIS 78. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
Blanketnavn: Historie, BA, 5.semester: Bachelorprojekt, efterår 2024
BEMÆRK:
Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 5. semester (2022-ordning):

Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 1021. Sustainable Development of Denmark in the World
- HIS 1. American Exceptionalism: Myter, historiografi og virkelighed
- HIS 1. European Colonialism in the Middle East, 1850s to 1950s
- HIS 3. Miljøbevægelsen – fra Rachel Carson til Greta Thunberg
- HIS 3. Det danske arbejdsmarked i det 20. århundrede
- HIS 3. History - Art History: A Methodology Lab Course
- ÅU HIS 3. Døden som Forestilling og Praksis i den Oldgræske Verden
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, efterår 2024
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
HIS 4. Demokratiet i brug
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, efterår 2024
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Historisk tilvalgsområde 3 [Eksamen: HHIB10231E / 15 ECTS]
HIS 4. Nyhedsmediernes historie i det 20. århundredes Danmark og verden
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 3, efterår 2024
Ordinær tilmelding og eftertilmeldingsperioden:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 29. Projektorienteret forløb
Tilmelding: læs kursusbeskrivelsen!

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet