HHIB04782U Aflyst HIS 78. Det Hellige Land. En europæisk historie, 1500- til 1800-tallet

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Det Hellige Land. En europæisk historie, 1500- til 1800-tallet

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

AFLYST

HIS 78. Det Hellige Land. En europæisk historie, 1500- til 1800-tallet

At rejse i tidlig moderne tid til landet, der lå mellem Egypten og Syrien, Middelhavet og Den arabiske ørken, altså til Palæstina, var ikke ligesom en hver anden udlandsrejse. Når man rejste til Palæstina, rejste man til Det Hellige Land. Landet var ikke nødvendigvis helligt for befolkningen – arabere i det osmanniske rige – men for mange europæere var landet bibelsk, helligt og historieløst. Formålet med kurset er at undersøge europæernes interesse for og syn på Palæstina/Det Hellige Land i en tid hvor rejsende, gejstlige, forretningsmænd, geografer, arkæologer, orientalister og helt almindelige mennesker rejste til og beskrev landet.

Pensumlitteratur bliver meldt ud inden semesterstart.

 

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse