HHIB04781U HIS 78. Det radikale højre i USA's historie: Fra Know Nothings til Proud Boys

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Det radikale højre i USA's historie: Fra Know Nothings til Proud Boys

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 78. Det radikale højre i USA's historie: Fra Know Nothings til Proud Boys
Det radikale højre er den del af højrefløjen, som adskiller sig fra traditionel konservatisme, idet det ikke vil bevare, men forandre det amerikanske samfund. Vi vil gennemgå det radikale højres udvikling fra det antikatolske Know Nothings i midten af 1800-tallet over det andet Ku Klux Klan i 1920erne, the Old Radical Right i 1930erne, McCarthyismen i 1950erne, John Birch Society i 1960erne, til militia-bevægelsen i 1990erne og Alt-Right i 2000erne. Vi vil undersøge forskellige former for det radikale højre – religiøse, nativistiske, populistiske, antikommunistiske og fascistiske strømninger. Vi vil også komme ind på de gentagne ’scares’ for det radikale højre, såsom ’It can’t happen here’ og the Brown Scare i 1930-40erne, McCarthyismen i 1950erne, anti-JBS i 1960erne og frygten for fascisme under Donald Trump. Kurset vil desuden præsentere de forskellige historiografiske forklaringer og teorier om fænomenet, og vi vil analysere kilder i form af programmer og rapporter om det radikale højre.

Den anvendte litteratur, artikler og kilder vil blive præsenteret ved semesterets start.

 

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse