HSAXO0426U HELGA. Vikinger i kamp

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Vikinger i kamp

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi- og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Vikinger i kamp
Vikingetiden er defineret af nogle krigeriske handlinger begået af skandinaver i perioden 793-1066. Det er en periode hvor våben, og evnen til at anvende dem, var essentielt. Det var med våben at uenigheder kunne løses, og det var sammen med sit våben, at man blev begravet. Dette kursus omhandler vikingetidens våbenteknologi, krigsførelse og kampteknikker, med fokus på hvordan man undersøger disse spørgsmål. Kurset vil gennemgå relevant arkæologiske og historiske tilgange til kildemateriale, med et fokus på den eksperimentel arkæologiske metode. I løbet af kurset er planlagt en ekskursion til Vikingeborgen Trelleborg, hvor de studerende skal deltage i et selvdefineret eksperimentel arkæologisk kampforsøg.

Kurset vil give de studerende:
1) Viden om og forståelsen af våben, krig og kamp i vikingetiden
2) Færdigheder i at anvende eksperimentel arkæologiske metoder til at opnå viden om emnet.
3) Kompetencer i at reflektere kritisk over metodik, resultater og teorier relateret til forskningsemnet.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Barry Malou: The Cutting Edge: Studies in Ancient and Medieval Combat. Gloucestershire: Tempus, 2007.

For yderlige litteratur, se vedlagte undervisningsplan.

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Én fri hjemmeopgave på 8-10 ns.
Censurform
Ingen ekstern censur