HHIK04045U HIS 4. Nyhedsmediernes historie i det 20. århundredes Danmark og verden

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 4. Nyhedsmediernes historie i det 20. århundredes Danmark og verden

Uddannelse

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 3 (HHIB10231E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2024
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 4. Nyhedsmediernes historie i det 20. århundredes Danmark og verden

Hvordan opstod nyhedsmedierne som vi kender dem i dag? Hvor kommer vores forestillinger om deres betydning i samfundet fra? Og hvilken rolle spiller medierne i offentlig historieforståelse?

Forbruget af traditionelle nyhedsmedier (aviser, tv og radio) forandrer sig drastisk i både Danmark og resten af verden. Nogen mener at aviser og tv-nyheder er ved at uddø, og at fremtiden til hører sociale medier. Uanset om dette er rigtigt eller ej tillægger vi stadig de traditionelle medier og deres repræsentanter som vi kalder ”pressen” stor betydning. Vi kalder dem ”den fjerde statsmagt” og opfatter dem som en samfundsinstitution som varetager en vigtig opgave i demokratiet som vogter af politikere og myndigheders ord og handlinger. Journalister bliver set som helte, når de rapporterer fra farlige krigszoner eller eksperter når de udlægger regeringens nyeste reform, men samtidig siger en stor andel af befolkningen at de ikke stoler på journalister. Hvordan hænger det sammen? De fleste medier siger i dag at de er ”uafhængige”. De mener uafhængige af politiske partier og kritiske over for statsmagten. Men det betyder ikke at medier ikke har politiske dagsordener eller traditioner, og alle de store mediehuse er mere eller mindre afhængige af at tjene penge.

I dette kursus dykker vi ned i nyhedsmediernes historie i Danmark med et blik ud til udviklingerne i resten af den vestlige verden ca. 1900-2000. Vi ser på hvordan nyhedsmedier opstod i deres moderne form og hvordan medieaktører både er skabt af historien og medskabere af den. På baggrund af alt dette ser vi nærmere på, hvordan historien er blevet brugt og misbrugt gennem medierne.

Kursets pensum vil blive sammensat af tekster, både i form af antologikapitler, tidsskriftsartikler, boguddrag og andre kildetyper.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser / andet: evt. besøg af en eller flere gæster i undervisningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Kollektiv