HHIB04752U HIS 75. Reformationen

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 75. Reformationen

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 75. Reformationen

Reformationen i 1500-tallets Europa fik vidtrækkende religiøse, politiske, kulturelle, sociale og økonomiske konsekvenser. Men hvad reformationen i sin kerne gik ud på og hvad følgerne af den mere præcist har været, er lige siden blevet ivrigt diskuteret og forsøgt formidlet på meget forskellige måder. På den baggrund vil kurset have to hovedformål. For det første at give indsigt i de centrale begivenheder ved reformationen med særligt fokus på Danmark og Tyskland ca. 1517-1555, men også med udblik til det øvrige Europa. For det andet ved hjælp af eksempler og øvelser at arbejde med de formidlingsteoretiske problemstillinger, der knytter sig til faglig formidling af reformationen.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Morten Fink-Jensen: Den danske reformation. Aarhus Universitetsforlag, 2020.
- Ulinka Rublack: Reformation Europe. 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017.

Desuden supplerende tekster, som vil være tilgængelige i Absalon ved kursusstart.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • I alt
 • 196,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Formidlingsprojekt som skriftlig aflevering på 8-10 sider eller tilsvarende i en ikke-skriftlig genre.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse