HHIB04784U HIS 78. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 78. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa

Uddannelse

Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Bachelorprojekt (HHIB00781E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 78. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
Dette kursus handler om religiøse brydninger og kulturudveksling i fortrinsvis Europa mellem 1600 og 1850. Hvordan interagerede, inspirerede og kritiserede kristne, jøder og muslimer hinanden, når de rejste på tværs af landegrænser eller levede side om side i europæiske byer. Samtidig var den traditionelle kristne kultur i Europa i opbrud, og opbruddet kørte i to spor: det ene var præget af begyndende sekularisering (hvilket både indbefattede religionskritik og religiøs tolerance), det andet var præget af radikale kristne bevægelser, som fik stor kulturel gennemslagskraft. Ikke sjældent indeholdt deres skrifter markant magtkritik, som rakte ud over den religiøse sfære. Vi skal læse moderne teorier om radikalisering, diskutere hvorfor folk bliver radikaliserede og hvordan teorierne passer på det kildemateriale om radikale kristne bevægelser, som vi gennemgår. Kurset har endvidere et klart fokus på hvordan kristne, jødiske og muslimske grupper etablerede materielle praksisser og diskurser, som skabte stærke fællesskaber indadtil og klar afgrænsning udadtil.

Undervisningen vil omhandle følgende emner:
- Religiøse konflikter, herunder den tyske trediveårskrig.
- Puritanske og pietistiske vækkelsesbevægelser i Nordeuropa.
- Radikale protestantiske bevægelser.
- Fysiske angreb på ikke-kristne og heterodokse kristne befolkningsgrupper i europæiske byer.
- Mobilitetsmønstre og religiøs fremtoning (klædedragt, frisure/paryk, og religiøse genstande).
- Muslimske rejsende i Europa; hvordan inspirerede kristne og muslimske kulturer hinanden gensidigt?
- Jødiske rejsende, jødiske ghettoer og den jødiske Haskalah.
- Fransk materialisme og britisk deisme.
- Debatter om religiøs tolerance i Europa.
- Teorier (fortrinsvist moderne) om radikalisering.

Kompendium med kilder og faglitteratur.

Den studerende kan tilmelde sig bachelorprojektet, når 120 ECTS på uddannelsen, inkl. evt. tilvalg, er bestået.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse