HHIB04751U HIS 75. Fra adelsvælde til enevælde i Danmark 1600-1700

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 75. Fra adelsvælde til enevælde i Danmark 1600-1700

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 75. Fra adelsvælde til enevælde i Danmark 1600-1700

De 100 år mellem 1600 og 1700 rummer mange gode og ofte formidlede historier: Christian 4., hekseprocesser, Svenskekrige og ”systemskiftet” fra et adelsdomineret, decentralt samfund med magtdeling og lavt skattetryk til en centraliseret, moderne militærstat med en overbebyrdet konge som nominelt eneste magthaver. Undervisningen vil koncentrere sig om disse emnemæssige højdepunkter og deres formidlingspotentiale og/eller -problemer, men også inddrage kilder og formidlingsteoretisk litteratur. Oplæg vil indgå i undervisningen.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

- Benito Scocozza: Ved afgrundens rand (1600-1700) (Gyldendal og Politikens danmarkshistorie, tilgængelig på lex.dk: https:/​/​danmarkshistorien.lex.dk/​.taxonomy/​4449).
- Kompendium: Fra adelsvælde til enevælde

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: Portfolioen består af to dele: 8-10 sider til historieformidling, 8-10 sider til forskningsområdet. I historieformidling består portfolioen af et ”formidlingsprodukt” på eller svarende til 6-7 sider og 1-2 siders formidlingsovervejelser om målgruppe, form og indhold.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse