HHIB04711U HIS 71. Romerriget - magtens hemmelighed og imperiernes verdenshistorie

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 71. Romerriget - magtens hemmelighed og imperiernes verdenshistorie

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 71. Romerriget - magtens hemmelighed og imperiernes verdenshistorie

Det Romerske Imperium var et gigantisk storrige, der strakte sig rundt om hele Middelhavet og spændte over tre kontinenter ved begyndelsen af vor tidsregning. I en verden hvor transport foregik til fods, vha. af husdyr eller med sejl- og åreskibe, er det næsten ubegribeligt stort. I europæisk historie er imperiet kommet til at fremstå som en undtagelse. Europæiske stater var siden langt mindre i udstrækning end denne oldtidsgigant. Og dog er det forunderlige, at Romerriget ikke var alene. Der var andre storriger, som på samme tid udstrakte deres magt i dele af den Afro-Eurasiske verden. I dette kursus skal vi prøve at forstå, hvordan det kunne lade sig gøre. Hvordan lykkedes det romerne at erobre så mange områder og holde fast i århundreder? Hvem blev undertrykt og hvem fik muligheder under det romerske styre. Hvordan omformede imperiet både de beherskede og herskende? Hvordan forandrede imperiet kulturen eller rettere kulturerne i det vidstrakte og sammensatte rige. Kort sagt, vi skal helt ind og studerende magtens kerne, dens hemmelighed.

Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Område 1:
- Greg Woolf: Rome An Empire’s Story. 2nd ed. Oxford 2021.

Humanistisk videnskabsteori:
- K. R. Eskildsen: Humaniora? En spørgende videnskabsteori. København: Samfundslitteratur, 2019.

Desuden digitalt kompendium.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består af [A] tilstedeværelse i min. 80 % af forelæsningerne i den videnskabsteoretiske del og [B] to skriftlige opgaver, samlet 3-5 normalsider, i tilknytning til den videnskabsteoretiske del.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse