HHIK04935U HIS 3. Det danske arbejdsmarked i det 20. århundrede

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 3. Det danske arbejdsmarked i det 20. århundrede

Uddannelse

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2024
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024


HIS 3. Det danske arbejdsmarked i det 20. århundrede
Arbejdsmarkedet er en vital komponent i samfundslivet, af betydning for både den overordnede økonomiske og velfærdsmæssige udvikling, den sociale differentiering, indkomstfordelingen, samt de politiske konfliktlinjer. I kursets første fase etableres en forståelse af det danske arbejdsmarkeds strukturelle træk, som har udvist en betydelig grad af institutionel stabilitet hen over det 20. århundrede, men ikke desto mindre har varieret meget på det funktionelle og sociale plan i takt med teknologisk og udenrigsøkonomisk forandring, erhvervsudvikling og konjunkturer, arbejdsstyrkens sammensætning, ændringer i uddannelsesforhold og sociale værdisæt m.m. Der tilstræbes fra begyndelsen en alsidig empirisk forankring som kan føre deltagernes forståelse af arbejdsmarkedet ud over begrebet ”den danske model”, som gennem mange år har været en praktisk og let håndterlig sammenfatning, men i nutidens politiske diskurs er stivnet til en ofte misbrugt kliché. Gennemgangens formål er at sætte deltagerne i stand til at definere et problemfelt inden for et af emnets specifikke delområder/-perioder og udforske dette gennem en kildeanalyse der parrer konkret historisk substans med teoretisk underbygget perspektiv. Når halvdelen af semestret er tilendebragt, slutter den på forhånd tilrettelagte gennemgang. Den afløses af deltagervalgte aktiviteter, f.eks. tekstlæsninger og fremlæggelser, samt individuel vejledning under opgaveskrivningen. Deltagere som ønsker det, må gerne strække deres emnevalg ud over den kronologiske ramme og/eller ud over Danmarks grænser (komparativt).

Der benyttes ingen grundbog, men et tekstudvalg, der så vidt muligt gøres tilgængeligt på Absalon.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / andet: Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Individuel