HSAXO0421U HELGA. Imperier. Et globalhistorisk perspektiv

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HELGA. Imperier. Et globalhistorisk perspektiv

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til kurser på Saxo-Instituttet for Arkæologi-, Etnologi og Historiestuderende på 3. semester og Græsk- og Latinstuderende på 5. semester.

Kursusindhold

HELGA. Imperier. Et globalhistorisk perspektiv
Imperier har domineret det meste af verdenshistorien, men vores politiske sprog er postimperialt. Det har, så at sige, forkastet imperiet og dog lever vi i en verden domineret af store imperiale stater. Hvordan skal vi så forstå imperier?  Dette kursus undersøger imperier gennem både teoretiske og empiriske eksempler, fra den antikke oldtid til det 21. århundrede. Hvad er imperial magt, ja det er spørgsmålet.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 1: Feltarkæologi med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
Blanketnavn: HELGA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde (Græsk- og Latinstuderende)
Blanketnavn: HELGA, 5.semester: Forskningsområde, efterår 2024

- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024).
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Forskningsområde, efterår 2024

The Oxford World History of Empire. 2 Vols. Eds.: Peter Fibiger Bang, C. A Bayly & W. Scheidel. Oxford & New York, 2021 (læses i udvalg).

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: To afleveringer på 3-4 sider i løbet af semestret. Første portfolio indleveres halvvejs i forløbet, mens anden afleveres ved kursets afslutning. Første del kan genafleveres i omarbejdet form ved kursets afslutning.
Censurform
Ingen ekstern censur