HHIK04934U HIS 3. Miljøbevægelsen – fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 3. Miljøbevægelsen – fra Rachel Carson til Greta Thunberg

Uddannelse

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog efterår 2024
Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog efterår 2024
- Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024


HIS 3. Miljøbevægelsen – fra Rachel Carson til Greta Thunberg
Miljøbevægelsen er blevet fremhævet som en af de vigtigste bevægelser i nyere tid. Men hvad er miljøbevægelsen egentlig? Og hvordan har bevægelsen forandret sig over tid? Det er spørgsmål vi forsøger at besvare ved at studere og analysere forskellige miljøpolitiske organiseringer og debatter fra de sidste ca. 60 år. På kurset følger vi miljøkampen fra 1960’ernes debatter om forurening til nyere klimadebat. Fra den amerikanske marinebiolog Rachel Carson til den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Fra første lektion bliver det tydeligt at ’’grønt’’ ikke bare er grønt og at miljøbevægelsen har arbejdet med mange forskellige emner. Det omfatter bl.a. forurening, natur, økonomisk vækst, ulighed, levnedsmidler, arbejdsmiljø, atomkraft, bæredygtig udvikling, krig og klima.

På kurset behandler vi forskellige kilder til miljøbevægelsens historie i form af blade, plakater, bøger, rapporter, avisartikler og websider. Vi får erfaringer som er særligt relevante når der skal vindes nyt land for historieforskningen og besvares spørgsmål om den nære fortid.

Vi lærer om forskellige måder miljøpolitisk aktive har organiseret sig og arbejdet på. Fra det strømlinede til det mere græsrodsorienterede. Og fra det lokale og nationale til det internationale. Vi behandler græsrodsorganiseringer, NGO’er, politiske partier og udenomsparlamentariske aktiviteter. Samtidig får vi indblik i hvordan forskellige miljøpolitiske organiseringer har forholdt sig til staten – og omvendt.

På kurset planlægges ekskursioner til Det Kongelige Bibliotek henholdsvis Miljøbevægelsen NOAH (Friends of the Earth Denmark).

- John S. Dryzek: The Politics of the Earth. Oxford University Press, 2021 (fjerde udgave).
- Joachim Radkau: The Age of Ecology: A Global History. Polity Press, 2014.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv