HHIB04753U HIS 75. Oplysningstiden som formidling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 75. Oplysningstiden som formidling

Uddannelse

Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (HHIB00751E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 75. Oplysningstiden som formidling

Emnet for dette kursus er de kultur- og idéhistoriske strømninger, sociale praksisser og brudflader, som prægede perioden fra midten af 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. Et af kursets faglige mål er at give de studerende en forståelse af, hvordan der i nutiden skabes forskellige forståelser af fortiden, samt hvordan dette ofte sker med nutidige og identitetsskabende formål. Formidling til bredere målgrupper spiller en central rolle på dette kursus. Kursisterne vil derfor også få undervisning i formidlingsteori og praktiske øvelser i formidling. Kursisterne skal selv finde ud af hvordan de konkret vil formidle deres viden.

OBS: kurset består tillige af et nærmere afgrænset historisk forskningsområde. Se lektionskatalog.

To grundbøger. Der bliver desuden udarbejdet et kompendium.

Holdundervisning / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Eksamensforberedelse
 • 67,5
 • I alt
 • 196,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfoliobestemmelser: skriftlig aflevering på 8-10 sider, som indgår i en samlet portfolio-eksamen for fagmodulet. Den del af hjemmeopgaven, som er knyttet til Område 3 skal indeholde en kort redegørelse for de kommunikationsteoretiske overvejelser vedrørende formidlingen af det valgte stof til den givne målgruppe, begrundelsen for til- og fravalgt samt den valgte genres muligheder og begrænsninger (1½-2 normalsider) foruden en fremlæggelse af det faglige stof i en selvvalgt formidlingsform.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse