HHIBF2311U Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2023
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

2. semester (2022-ordning)
* Område 2: arkivkundskab med håndskriftlæsning og forskningsområde [Eksamen: HHIB00731E / 15 ECTS]
- HIS 73. Københavnernes historie 1700-1850 / M2, Hold 1
- HIS 73. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1962 / M2, Hold 2
- HIS 73. To samfundsordener. Sociale eliter i Danmark 1700 til 1900 / M2, Hold 3
- HIS 73. xxx / M2, Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 2 styrer holdplacering på Metode 2 [=M2]. Fagelementet består af to separate kursusforløb: Omr 2 og ét af flere nærmere afgrænsede historiske Forskningsområder (se nedenfor). Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Forskningsområde
- HELGA 2. Tyskland i det 19. århundrede
- HELGA 2. Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022
- HELGA 2. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret 1920-22
- HELGA 2. Kult og bystat i antikkens Grækenland
- HELGA 2. xxx
- HELGA 2. xxx
- HELGA 2. xxx
- HELGA 2. xxx
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Forskningsområde, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg fire "Forskningsområder" i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2.,3. eller 4.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Tilmeldinger til Forskningsområde forudsætter tilmelding til område 2. Prioriteres der ikke et Forskningsområde, knyttes tilmeldingen til Område 2 et tilfældigt Forskningsområde.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Metode 2: politik og økonomi [=M2] [Eksamen: HHIB00721E / 15 ECTS]
HIS 72. Metode 2. Politik og økonomi
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2022 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 2 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af M2. Område 2 styrer holdplacering på M2.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

4. semester (2019-ordning)
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) [Eksamen: HHIB00671E / 15 ECTS]
- HIS 67. Tycho Brahe. Videnskab og kultur i 1500- og 1600-tallet
- HIS 67. Colonial society and slavery on the Leeward islands, 1650 - 1850
- HIS 67. Magi i middelalderen - middelalderens magi
- HIS 67. Magt og Imperium - en global historie
- HIS 67. Religiøs tolerance og intolerance - fra reformationen til oplysningstiden
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori [=HKV] [Eksamen: HHIB00681E / 15 ECTS]
HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: HKV, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "HKV"-hold i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige "HKV"-hold som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på hold med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

6. semester (2019-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
HIS 69. Bachelorprojekt
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 3. Det amerikanske århundrede
- HIS 3. Demokratiets kilder
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 1, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi
- HIS 4. Retfærdig krig
- ÅU HIS 4. Demokratiet i brug
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg 2, forår 2023
Ordinær tilmelding:
Direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10291E/ 15 ECTS]
HIS 29. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Lektionskatalog
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Ikke relevant
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet