HSAXO0304U HELGA 2. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HELGA 2. Kult og bystat i antikkens Grækenland

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HELGA 2. Kult og bystat i antikkens Grækenland

De antikke græske bystater spillede kult en helt central rolle i samfundslivet. Det er kursets formål at udforske dette tema, både hvad angår selve indretningen af bystaternes kultur og diskussioner af, hvordan kult i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Analyse af kildemateriale i form af indskrifter (i oversættelse) vil indgå som en væsentlig del af undervisningen.

OBS: kurset består tillige af et "Omr 2"-kursus. Se lektionskatalog.

- Jon D. Mikalson: Ancient Greek Religion. Wiley-Blackwell, 2010 (second edition).

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 88
  • Eksamensforberedelse
  • 62
  • I alt
  • 192
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse