HHIK03033U HIS 3. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 3. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

Uddannelse

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-Område 3: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03911E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (HHIK03991E) 
[Kandidatdelen af sidefaget i historie [kun for studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora], 2022-ordningen], 2022-ordningen]

KA-Område 9: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse 2 (HHIK13991E)
[Kandidattilvalg i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 3. Biografi som historie. Et eksperiment med sandheden

På dette kursus ser vi kildeanalytisk og metodologisk på biografi og selvbiografi både som en historisk genre og som en genre inden for fag- og populærhistorien. Vi begynder med et overblik over biografiens udvikling, fra oldtiden og middelalderen, over renæssancen, 1700- og 1800-tallet og frem til de moderne fag- og populærhistoriske biografier. Eksempler på historiske biografier uden for den vestlige historiografiske tradition bliver inddraget. Vi ser på forskellige mulige tilgange til biografien, inkl. politisk biografi om individet som leder, socialhistorisk biografi om individet som eksempel, litterær biografi om individet hvor det emotionelle, fantasibetingede og andet indre liv er centralt, og biografi af individet som ”fragmenteret subjekt” med nedslag i det enkelte livs forskellige roller og tilskikkelser. Der bliver set på intellektuelle, eksistentielle og psykologiske biografier, på liv-værk undersøgelser og på kollektive biografier. Den faglige debat af, hvad en historisk biografi er og kan, samt holdninger for og imod biografien som et lødigt bidrag til faghistorien, bliver sat i fokus. Hvordan fremstiller man en livshistorie? Hvorledes gør man denne livshistorie historisk meningsfyldt? Hvilke analytiske værktøjer kan bruges til at forstå det historiske individ? Hvilke kildemæssige og metodologiske udfordringer er der forbundet med biografier af de kendte og de ikke-kendte i historien? Hvilke selektive principper kan sikre et vist mål af tematisk enhed (- og er det muligt eller ønskeligt)? Hvilke akademiske argumenter har man for udvælgelsen af det historisk vedkommende, eller fravalg af det politisk og etisk akavede? Problemstillinger forbundet med biografisk narrativitet, herunder livsmyten og den retrospektive genfortolkning af et livsløb, samt at meningsfyldte sammenhæng ofte er noget, som biografen har tvunget ned over den biograferede, vil også blive behandlet.

- Barbara Caine: Biography and History. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
- Hermione Lee: Biography. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2009.

Et kompendium over kilder og litteratur vil blive udarbejdet.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)