HHIK03042U HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03921E)
[Kandidatuddannelsen i historie, 2022-ordningen]

KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (HHIK03951E)
[Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2022-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Bachelortilvalg i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på:
- Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, ét-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-2022, to-faglig, lektionskatalog forår 2023
- Historie, KA-sidefag-2022, lektionskatalog forår 2023
- Historie, BA, lektionskatalog forår 2023

HIS 4. Heksebrændinger, svenskekrige og enevælde. Danmark 1600-1800 som historie, formidling og ideologi

Danmarks historie i perioden 1600-1800 – man kunne også sige fra Christian 4. til Struensee – rummer en række danmarkshistoriske "highligts", som er blevet formidlet talrige gange som led i en folkelig erindringskultur, national kanondannelse, kommercialisering og senest identitetspolitisk (eller også har det identitetspolitiske altid været der?). Vi vil se på en række af disse highligts og på, hvordan de er blevet brugt og med hvilken (skiftende) dagsorden, em vi skal også udfordre os selv og diskutere, hvordan man kan og bør formidle og bruge fortidens vanskelige punkter, hvad enten vanskeligheden består i at forstå eller bruge. Teoretisk vil vi lade os inspirere af (men ikke begrænse os til) den franske historiker Pierre Nora og hans teori om "erindringssteder".

Fælles grundbøger og teoretisk/​metodisk/​didaktisk pensum, dertil individuelt stof.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.
Holdundervisning / øvelser / ekskursioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv